ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կապ ԶԼՄ-ների հետ

     Իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերով զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կարող են դիմել Երեւան Ջուր ՓԲԸ Հանրային կապերի ծառայությանը:
 

     Մուրադ Սարգսյան        
 Հեռ: +374 11 59 03 68
 murad.sargsyan@yerevandjur.am
 
     Կարինե Կարապետյան            
  Հեռ: +374 11 59 03 68
  karine.karapetyan@yerevandjur.am
 
      Հիշեցնում ենք, որ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքով՝

  • Բանավոր հարցման պատասխանը տրվում է բանավոր՝ հարցումը լսելուց հետո անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետում։
  • Գրավոր հարցման պատասխանը տրվում է հարցումն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում, իսկ եթե գրավոր հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո՝ 30-օրյա ժամկետում, որի մասին հարցումն ստանալուց հետո՝ 5-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացվում է դիմողին՝ նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը։