ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերում՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների (ջրաչափական հանգույցները ներառյալ), բաժանորդների ջրամիացումներ և ջրահեռացման համակարգեր իրականացնելու համար շինաշխատանքների միավոր գների ծավալաթերթեր

5 մարտ 2018