Օնլայն ծառայություններ

     Բաժանորդների սպասարկման որակը բարձրացնելու եւ նրանց պատճառվող անհարմարությունը նվազագույնի հասցնելու համար, Երեւան Ջուր ՓԲԸ-ն որոշ ծառայություններ մատուցում է նաեւ առցանց (online) ռեժիմով:

25.05

     Դրանք են. ջրաչափական սարքի ցուցմունքի մուտքագրումը եւ բաժանորդի հաշվի քաղվածքի դիտումը:
     Այդ մասին տեղեկատվությունը տես «Առցանց (online) ծառայություններ» բաժնի երկու ենթաբաժիններում: