Ջրաչափի ցուցմունքի մուտքագրում

          Ջրաչափական սարքի ցուցմունքը հիմնականում գրանցվում է տվյալ տեղամասը սպասարկող մասնագետ-տեսուչի կողմից:  

05.04

     Սակայն բաժանորդն ինքն էլ կարող է ջրաչափի ցուցմունքը մուտքագրել Ընկերության պաշտոնական կայքէջում: Դրա համար անհրաժեշտ է գրանցվել կայքում / հղում եւ «Ցուցմունքների մուտքագրում» բաժնում մուտքագրել ջրաչափի ցուցմունքը: