Երեւան Ջուր

Կառուցվածք եւ կառավարում

     Երեւան Ջուր ՓԲԸ-ն` առաջնորդվելով Veolia Group-ի առաջավոր փորձով, ինչպես նաև առաջադրված խնդիրները լավագույնս լուծելու նպատակով, մշտապես արդիականացնում ու կատարելագործում է իր կառուցվածքն ու կառավարման մեթոդները: Մասնավորապես, համակարգում գործում է որակի կառավարման ԻՍՕ 9001:2008 ստանդարտը, ինչը ենթադրում է ընկերության աշխատանքի արդյունավետության ապահովում եւ բարելավման շարունակականություն:
     Երեւան Ջուր ՓԲԸ-ն ղեկավարվում է գլխավոր տնօրենի կողմից, ով իր գործունեության մեջ առաջնորդվում է ընկերության կանոնադրությամբ, հայաստանյան օրենսդրությամբ ու վարձակալության պայմանագրով:
 
05.04
    Ստորեւ ներկայացվում  է Երեւան Ջուր ՓԲԸ վարչակազմակերպական կառուցվածքը:
 
Organigram 2016
PPT - 175.5 KB